Posts Tagged ‘Numbers’

Mategu ya Afrika (Errata)

Juni 10, 2008
African Typo Download


Kwa mujibu wa ripoti ya Ulimwengu ya mwaka wa 2004 kusuhu kuenea kwa virusi vya ukimwi katika ,mwaka wa 2003 , yafaa iwe kama ifuatavyo: …

DeutschEnglishKiswahilimultilingual version

African Typo (Errata)

Juni 10, 2008
African Typo Download


2003 HIV prevalence (%) reported in 2004 Report on the global AIDS epidemic should read: …

DeutschEnglishKiswahilimultilingual version